ПК GeoniCS. Фильмы док и др. Зеркало Зеркало2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

ПК GeoniCS. Фильмы док и др. Зеркало Зеркало2

Return to chapter overviewNext page
clip0036

embim1

clip0356

Лицензии (цены):

1.Ведение модели газовой сети

2.Гидравлический расчет

3.Задача отключения

4.Маршрутные карты

5.Коррозия

=========

GeoniCS ГОРГАЗ Онлайн-док фильмы (для городских, областных и районных эксплуатационных служб):

1. Ведение модели, кадастра

2. Гидравлический расчет (ядро) - 5

3. Нахождения отключающих задвижек - 5

4. Ведение и расчет маршрутных карт - 5

5. Ведение кадастра по коррозии и маршрутных карт по коррозии - 5

6. АРМы: ТехУсловия, Диспетчерская, СТН, Аварийная служба, Метрология - 2

Доработка  - *1.5

 

 

6. ТехУсловия (1)

7. Диспетчерская (1)

8. СТН (1)

9. Аварийка (2)

10. Метрология (1)

 

Реклама

СИСАДМИН

АДМИНИСТРАТОР ГИС

Общая часть

 

 

1.Інтегрована система підприємства

 

Інтеграція ГІС з:

1С-УПП, білінговою системою (єдина БД адрес);

Єдина БД елементі газової мережі для технічних і фінансових програм;

єдиним вікном,

електронним архівом підприємства,

системою телеметрії (диспетчерська),

САПР (Система автоматизованого проектування) (проекти, зроблені в електронному вигляді, автоматично поступають до бази даних ГІС).

 

2.Інтеграція на рівні міста:

з міським кадастром – топографічна підоснова, реєстр адрес тощо;

з іншими ГІС інженерних служб у рамках єдиної iнфраструктури інженерних мереж м. Києва.

 

3.Розвиток функцій власне ГІС

 

Організувати Службу ГІС

Уточнення моделі мережі (напрямків витоку газу).

Оновлення базового інструментального ПЗ ГІС.

Перехід на УСК, використання GPS.

Розвиток інтернет-додатків.

Контроль загального циклу підключення – експлуатація, зокрема контроль над виконанням робіт.

АРМ обліку внутрiшньобудинкового газового обладнання.

Розвиток системи 104 у напрямку поглибленого аналізу на основі багатокомпонентного аналізу аварійних викликів з виходом на систему прийняття рішень.

Маршрутні карти на планшеті з можливістю коригування поточної інформації онлайн.